خرید

کتاب مرتاضنامه هندی

قیمت اصلی تومان 450,000 بودقیمت فعلی تومان 300,000 است

کانال تلگرام کتاب غریب  :  t.me/motbook

پیج اینستاگرام کتاب غریب :   instagram.com/ketabegharib

کانال تلگرامی فایل pdf نایاب  :  t.me/pdfmot

آی دی ثبت سفارش در تلگرام   :  t.me/majidnaserian

آی دی ثبت سفارش در پیام رسان بله  :  ble.ir/ketabegharib

 کانال ما در پیام رسان روبیکا  :  https://rubika.ir/motbook

مقایسه

توضیحات

کتاب مرتاضنامه هندی
کتاب مرتاضنامه هندی

کتاب مرتاضنامه هندی

نام کتاب : کلیات مرتاضنامه هندی

موضوع : مجموعه طلسمات

تعداد صفحات : ۲۱۰ صفحه

وضعیت کتاب : نو

 

فهرست مطالب کتاب مرتاضنامه هندی :

 

در بیان علم کیمیا و تعریف این علم
ارباب صناعت فلزات ناقصه و مرتبه نقصان
به درجه کمال رساندن آن
در بیان علم جلیه و علم خفیه
علم کیمیا و علم لیمیا و علم هیمیا و علم سیمیا و علم ریمیا
علم و ارواح
در فن کیمیاگران
ادعیه جهت زنی که باردار نمی شود
هرگاه خواستی محبت کسی را در دلش بیفکنی…
طلسم دفع دشمن، اسم دشمن و نام مادرش…
در باب محبت و ادعیه و طلسمات مربوط به آن
هرگاه خواستی کسی را از محبت و عشق خود بیقرار گردانی…
در باب علم لیمیا و توضیحات کامل آن
حروف بر دو قسم است مفردات و مرکبات…
شرح تمام حروف از نظر مفردات و مرکبات
طلسم خاتم مریخ
کتاب مرتاضنامه هندی
طلسمی جهت محفوظ ماندن از بلاها و
رنجها و مداوم با فرح و شادمانی باشد
طلسمی جهت شجاعت و تهورا و بر دشمنان
در جنگ غالب باشد و دزدان و راهزنان را نابود سازد
طلسمی جهت دفع ماربا و اثر سم افاعی سریع الاثر
در بیان علم هیمیا، علم تسخیرات و آن
مسخر ساختن قوای سیارگان و ملائم گردانیدن
جنات است بار تکاب ریاضات و مداومت غرائم
دو عوات بدانکه این علم نهایت شریف است.
تدبیر تسخیر بساع و بهایم با زبان گربه سیاه…
طلسمی جهت تسخیرات و سباع و
بهائم مسخر و مطیع او گردند…
در بیان علم سیمیا، بدانکه علم سیمیا خیالانی
ست که بسبب بعضی اعمال تصرف در قدرت
متخیله حاظران کند و مثالات خیالیه در نظرهای
مردم درآید که آنرا در خارج و جودی نباشد، برخی
از این بجهت ادراک مبتدیان بیان می نمایم…
طلسمی با استخوان کرکس و استخوان مار
سیاه و استخوان آدم که…
طلسماتی جهت جذب القلوب دیگران، هرگاه
خواستی کسی را از عشق و محبت خود بیقرار
گردانی یا خلقی را مجذوب و عاشق خود کنی…
نوشتن طلسمی بر روی ورقه مسی
که روی آن طلسم نقش کند
جدول اسامی موکلان ۱۲ برج به شرح…
(هرکسی به طالعی متعلق باشد اگر موکل خود
بسیار یاد کن و ذکر خود نماید بسیار فایده خواهد دید…)
جدول اسماء ملائکه که اعوان هفت ملک که معاون روح هست
جدول اسم خالق غلبه دارد بر این فلک و الی آخر…
حب الخروع و حب الارض و حب الورد و حب الربع
عمل در منع اشتهای طعام…
کتاب مرتاضنامه هندی
در بیان علم ریمیا و آنرا نیز نجات نیز گویند
آتشعیدات است که اهل آن فن قوای جواهر
ارضی را با یکدیگر امتزاج دهند و از آن فعلی
ظاهر شود و اثری رو نماند که عجیب و غریب باشد و…
طلسمی از افیون و کتیرا و شب یمانی و نمک طعام
و پوست تخم مرغ و زیبق و زاج هندی و…
در باب احکام سفر، هرگاه عزم سفر به راهی
کردی عالم آگاه باش که ایام هفته هفت روز است
و برای هر روز ارزشی باید قائل آمد و…
خواص و ذکر و ختم (بسم الله الرحمن الرحیم)،
هرگاه خواستی نزد بزرگ و کوچک و عام و
خواص عزیز و محترم گردی… هرگاه از شدت
درد شکم رنج بردی… هرگاه خواستی شر
شیطان را از خود دفع کنی… هرگاه خواستی
دفع بلیات و آفت از زراعتت گردد… هرگاه خواستی
نزد سلاطین و حکام بروی و ترس در دل داشتی
خواص ۱۴ نام خداوند متعال
هرگاه خواستی غایبی را احضار کنی…
هرگاه خواستی بدانی که دزد از شما دزدی
کرده چه کسی بوده است نام زیر را با زعفران…
هرگاه خواستی از احوال غایبی مطلع شوید
و چه اتفاقی بر سر او افتاده…
در باب روا شدن حاجات و رفع مشکلات پیش
آمده در زندگی، اسم اعظم را…
هرگاه دختری یا مردی خواست بخت او باز
شود و سریع ازدواج کند، عزیمت آن…
دفع فکر و خیالات فاسد، دفع وسوسه های شیطانی…
هرگاه شی ای یا جنسی را گم کرده باشید
که به سرقت رفته و سر آن فاش گردد
بیاور یک قطعه پوست آهو و…
هرگاه خواستی عزیمتی بنویسی باید موکل
آن روز و خادمش را یاد کنی تا در ورقه بنویسی
و جدول ایام هفته و موکل و خادمینش…
در هر روز که دعایی می نویسی باید ملک آن
روز را در پایان ورقه یاد کنی…
دفع بی خوابی و ناآرامی اطفال در خواب
دفع گریه های مکرر اطفال و کودکان و
کودکی که ناآرامی بسیار کند…
طلسمی جهت قوی شدن کمر و قدرتمند شدن
کمر و جماعش زیاد شود…
قوی شدن شهوت و طلسم و عزیمت آن…
هرگاه خواستی بین دو نفر که رابطه
نامشروع دارند جدایی بیفکنی…
در بیان علم هیمیا که علمی است برای
تسخیرات و آن مسخر ساختن قوای سیارگان
و ملائم گردانیدن جنات است و…
چندین طلسم و دستورالعمل برای قوی
شدن شهوت زن و مرد و تقویت کمر مرد…
هرگاه شخصی از دست بدگویان در امان
نبود و یا آنکه می خواست زبان بدگویی بر
او بسته گردد و نجات یابد، عزیمت و طلسم آن…
هرگاه کسی خواست از فقر و پریشانی نجات یابد باید اول…
هرگاه خواستی موکلی را احضار کنی
و او را در اختیار خود درآوری، تسخیر کنی و
در امورات کارها شما را یاری کند و پشتیبان شما شود…
استخدام ملک ریحان، هرگاه خواستی
احضار کنی ملک ریحان را باید از روز پنجشنبه
اول ماه شروع کنی به ریاضت کشیدن یعنی
ترک حیوانی خوردن و ترک گناه و معصیت
و دروغ و غیبت و غیره….
هرگاه جن برشخصی یا در وجودش تسلط
داشت و خواستی آنرا بیرون کنی این عزیمت
را یک مرتبه در روز پنجشنبه بخوان و بخور
بکن به کندر و صندل سرخ و…
هرگاه در مکانی احساس شد که جن وجود
دارد و ایجاد مزاحمت می کند و خواستی
او را از آنجا اخراج کنی اول باید بدانیکه اگر جن
در مکانی رفت و آمد کند جنگ و نزاع صورت
می گیرد و رزق و روزی آنجا کم می گردد و…
ادعیه و طسم جهت باز کردن مرد بسته
هرگاه زنی بود که هرگز پایبند به زندگی
و منزل نمی شود و خواستی او را به اذن
خدا اصلاح کنی بیاور یک قطعه…
خواص و فایده ختم و ذکر (حرز یمانی)
طلسمی جهت رفتن به نزد حاکم ظالمی
هرگاه شخصی در دادگاه به او ظلم شده
و اعتراض داشت و خواست حکم قاضی
را باطل گرداند این عمل…
هرگاه مشکلی پیش آمد و از حل کردنش
عاجز و ناتوان باشی…
هرگاه در حق کسی سحر و جادو کرده بودند
و او را سرگردان و آواره کرده بودند و خواستی
او را به اذن خدا نجات دهی…
ادعیه و روشهای احضار جن 

و…

کانال تلگرام کتاب غریب  :  t.me/motbook

پیج اینستاگرام کتاب غریب :   instagram.com/ketabegharib

کانال تلگرامی فایل pdf نایاب  :  t.me/pdfmot

آی دی ثبت سفارش در تلگرام   :  t.me/majidnaserian

آی دی ثبت سفارش در پیام رسان بله  :  ble.ir/ketabegharib

 کانال ما در پیام رسان روبیکا  :  https://rubika.ir/motbook

About The Author