کتاب شرح و ترجمه احتجاج طبرسی

تومان 300,000

نام کتاب : شرح و ترجمه احتجاج طبرسی

نام نویسنده : نظام الدین احمد غفاری مازندرانی

مترجم : بتصحیح دانشمند فاضل آقای پاکتچی

موضوع : مذهبی

تعداد صفحات : ۸۰۲ ص

سال چاپ : نامشخص ، قبل از انقلاب

وضعیت کتاب : جلد گالینگور ، سالم و چاپ اصلی

قیمت : 300 هزار تومان

مقایسه

توضیحات

کتاب شرح و ترجمه احتجاج طبرسی
کتاب شرح و ترجمه احتجاج طبرسی

کتاب شرح و ترجمه احتجاج طبرسی

نام کتاب : شرح و ترجمه احتجاج طبرسی

نام نویسنده : نظام الدین احمد غفاری مازندرانی

مترجم : بتصحیح دانشمند فاضل آقای پاکتچی

موضوع : مذهبی

تعداد صفحات : ۸۰۲ ص

سال چاپ : نامشخص ، قبل از انقلاب

وضعیت کتاب : جلد گالینگور ، سالم و چاپ اصلی

قیمت : 300 هزار تومان

کانال تلگرامی علوم غریبه : t.me/motbook

About The Author