کتاب تعویذات عملیه

تومان 250,000

کانال تلگرام کتاب غریب  :  t.me/motbook

پیج اینستاگرام کتاب غریب :   instagram.com/ketabegharib

کانال تلگرامی فایل pdf نایاب  :  t.me/pdfmot

آی دی ثبت سفارش در تلگرام   :  t.me/majidnaserian

آی دی ثبت سفارش در پیام رسان بله  :  ble.ir/ketabegharib

 کانال ما در پیام رسان روبیکا  :  https://rubika.ir/motbook

مقایسه

توضیحات

کتاب تعویذات عملیه
کتاب تعویذات عملیه

کتاب تعویذات عملیه

نام کتاب : تعویذات عملیه و مجربات انوریه

نام نویسنده : نقش بندی

موضوع : تعویذات مجرب و طلسمات قرآنی و رحمانی

تعداد صفحات :۱۳۶ ص

سال چاپ : ۱۴۰۱ قمری

وضعیت کتاب : چاپ پاکستان مکتب عربیه ، کیفیت چاپ بسیار عالی

 

فهرست مطالب کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه :

 • ادای قرض، جهت دادن قروض زیاد به بدهکار
 • ادعیه جهت سریع العجابه و دعای سریع الاثر
 • ادعیه و دعا جهت سوختن جن و نابودی و دور کردن جن از خود یا دیگران
 • اعمال متعلق بسرقه و گریخته
 • اعمال متعلق به اعداد – قهر اعداد
 • اعمال متعلق به آبادی
 • اعمال متعلق به قوت باه و عقد رجال
 • اهلاک اعداء و مقهوری دشمن ظالم و شکست دشمن خود
 • آبادی خانه و دوکان و زمین و باغ و برکت آن
 • آسانی ولادت آسان زایدن نوزاد مادر
 • برای استماله قلوب حکام
 • برای افراد سرد مزاج
 • برای امراض و دردهای بدن
 • برای امن مکان
 • برای آبله و تمام اورام و اوجاع
 • برای آشتی بین زن و مرد
 • برای باطل کردن سحر و جادو و شخصی که سحر و جادو شده
 • برای بستن از زن
 • برای بند کردن خون استحاضه
 • برای حافظه اطفال و غیره
 • برای حب و دوستی و محبت
 • برای حسن حیات و موت
 • برای حفاظت از زن حامله و حمل فرزند به سلامتی
 • برای حفظ از احتلام

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • برای حفظ از اهل
 • برای حفظ از آتش وحسن عاقبت کاری
 • برای حفظ از شاه ستمگر و دزد و درندگان و گزنده گان مار و عقرب و…
 • برای حفظ از نظر و سحر و جادو
 • برای حفظ آبروی خود
 • برای حفظ حامله و طفل بسیار گریه
 • برای حفظ دفینه و گنجهای زیر خاکی
 • برای حفظ زراعت
 • برای حفظ قرآن مجید
 • برای حفظ مال و متاع از شر دزدان و زاهزن
 • برای حفظ و فصاحت اطفال
 • برای حفظ و محافظت مال زیر خاکی از دزدان و دیگران با سوره والعصر
 • برای حل مقصور مجرب
 • برای خطبه زن و طلب ولایت از ما فوق
 • برای خواب پریشان، دیدن خوابهای کابوس
 • برای درد چشم و چشم درد و امراض مختلف مربوط به چشم
 • برای درد دندان و ادعیه و اعمال مربوط به آن
 • برای درد دندان و سر و دردهای مربوط به گوش
 • برای درد زنان و غیره و آسان زاییدن نوزاد خود
 • برای درد سر و سردردهای شدید و درمان آن با ادعیه
 • برای دفع بواسیر و درمان آن
 • برای دفع جن و انس و شیاطین
 • برای دفع شر اعداء دنیوی
 • برای دفع وبا و بیماری های مشابه
 • برای رعاف و استحاضه

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • برای روشنایی و تقویت چشم و دردهای چشمی
 • برای ریش و زخم و مرض های آن
 • برای زندگی اولاد
 • برای سگ گزیده، گاز گرفتگی از طریق سگ
 • برای شفای کامل هر نوع مریضی و بیماری ناعلاج
 • برای شکست دشمن ظالم و فرد ظالم از مظلوم
 • برای درمان صرع
 • برای ضعف بصر و بینایی و روشنی چشم
 • برای طلب فرزند و صاحب فرزند شدن زن نازا
 • برای عدم اسقاط نساء و میوه درخت، برای نیفتادن نوزاد از مادر
 • برای عدم انزال وقت جماع – درمان انزال زودرس
 • برای عدم فزع عازم سفر از دشمن
 • برای عشق الهی
 • برای عقد لسان
 • برای عقیمه
 • برای علاج زخم چشم و نظر بندی و عقد السان و غیبت کنندگان
 • برای فتور و استر عضو
 • برای فرزند نرینه
 • برای قوه باه و انزال مرد
 • برای قوی شدن حافظه و عدم نسیان

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • برای کشودن دروازه های فتوحات و خیر و برکت در مال
 • برای گمشده و پیدا کردن فرد گم شده
 • برای مسحور

  برای مسلمان شدن شخص نامسلمان

 • برای مصروع
 • برای مقصور از نساء
 • برای نافرمانی اولاد، اطاعت بچه و فرزند از والدین
 • برای نجات از دوزخ
 • برای وجاهت و عطف
 • برای وریت نبی صلی االله علیه و سلم
 • برای وفع قی و استفراغ کردن
 • برای وقایه از هر بدی
 • برای ویرانی باغ
 • برکت در مال و ادای قرض و وسعت رزق و نقش سوره رحمن در طلب روزی حلال
 • بیان اعمال متفرقه
 • تسلی از زن ناممکن
 • تشمیر بستان
 • تکثیر آب چاه و نهر
 • تلقین مردگان، تلقین به مرده
 • جهت معاش و فراخی رزق و روزی و تنگی معاش و وسعت رزق و روزی
 • جهت نظر بندی و چشم زخم

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • حامله شدن زن نازا و بچه سالم بدنیا آوردن
 • حفاظت روح و مال از شر جن و انس و حشرات موزی
 • خصب زرع و حصول برکت زمین زراعی
 • خواستن فرزند صالح و نیکو
 • در بیان اعمال حفظ
 • در بیان اعمال دفع امراض خصوصی
 • در بیان اعمال فراخی رزق و روزی
 • در بیان اعمال متعلق بخاتمه یا لخیر
 • در بیان اعمال متعلق به آبادی و عمارت بساتین و تشمیر بستان و سر سبزی
 • باغ و کشت و زراعت و باغ و مزرعه و…
 • در بیان اعمال متعلق به بول و عائط و خون و قی احتباس بول و سنگریزه در معده
 • در بیان اعمال متعلق به چیچک
 • در بیان قضای حوائج
 • دعای پیغمبر صلی االله علیه و سلم پیش از مرگ
 • دعای تب و درد و ادعیه و دعای تب بند و سر درد

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • دعای ترس از شاه ستمگر و فرد ظالم و اعمان ماندن از دست آنها
 • دعای ترس و در امان مانده از شّر شیطان و امثال آن
 • دعای تشنگی
 • دعای حضرت یونس (ص)
 • دعای خروج از خانه
 • دعای زبان بندی از شر بد زبانها
 • زن نازا و بچه سالم بدنیا آوردن , ادعیه جهت درمان درد دندان , ادعیه
 • جهت سریع العجابه , ادعیه و دعا جهت سوختن جن و نابودی و دور کردن
 • جن از خود یا دیگران , اعمال متعلق بسرقه و گریخته , اعمال متعلق به
 • اعداد علم جفر , امان مانده از شّر شیطان , برای باطل کردن سحر و جادو
 • برای حب و دوستی و محبت بین زن و مرد , برای حفاظت از زن حامله و حمل
 • دعای سکرات و دعای کثیر البرکت
 • دعای محفوظی مجرب
 • دعای مریض و دفع طحال
 • دفع وسوسه و وسوسه های شیطانی و خلاص شدن از وسوسه شیطان
 • دیانت زن و بچه
 • زوال حبّ
 • سحر مدفون
 • سر سبزی باغ در گشت و برکت زمین زراعی
 • سرسبزی باغ در کشت و برکت زمین
 • شفاء کل امراض

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • شفاء هرگونه بیماری و امراضی
 • شفای هر مریض و بیماری
 • طریقه استخاره و انواع استخاره
 • عزیمت جامع برای جادو و آسیب رساندن دیو و پری و جن و شیاطین و…
 • فواید خواندن سوره قدر جهت حاجات دنیوی و دینی
 • کثرت تجارت برکت در تجارت و کسب و کار
 • کشف حال خفته و کشف حال و روزگار او و بدانید که فلان شخص الان
 • کجاست هر مرض و درد و برای شخصی که یکی از نقاط بدنش درد دارد
 • گرفتن دزد و پیدا کردن شی دزدیده شده
 • مضامین مخزن تعویذات عملیه
 • معین الحمل بالولد الذکر
 • معرفت سارق
 • ولادت ذکر

و…

کانال تلگرام کتاب غریب  :  t.me/motbook

پیج اینستاگرام کتاب غریب :   instagram.com/ketabegharib

کانال تلگرامی فایل pdf نایاب  :  t.me/pdfmot

آی دی ثبت سفارش در تلگرام   :  t.me/majidnaserian

آی دی ثبت سفارش در پیام رسان بله  :  ble.ir/ketabegharib

 کانال ما در پیام رسان روبیکا  :  https://rubika.ir/motbook

About The Author