مقاومت مصالح بیر و جانسون

تومان 20,000

راهنمای دانلود

  • فایل پی دی اف مورد نظر خود را انتخاب نموده و گزینه افزودن به سبد خرید را بزنید 
  • وارد صفحه سبد خرید می شوید 
  • در پایین صفحه در کادر « جمع کل سبد » گزینه « ادامه جهت تسویه حساب » را بزنید 
  • در صفحه تسویه حساب فرم مشخصات خود را در صورت اختیار پر کنید ایمیل حتما درست نوشته شود چون فایل های خریداری شده به ایمیل شما هم ارسال می شود 
  • گزینه درج حساب کاربری که در پایین کادر « مشخصات » می باشد را فعال کنید و در پایین صفحه ثبت سفارش را بزنید 
  • وارد درگاه پرداخت می شوید مشخصات کارت بانکی خود را وارد نمایید و پرداخت را بزنید 
  • وارد صفحه جدیدی می شوید که در بالا نوشته شده « سفارش دریافت شد »
  • روی آیکون آبی در قسمت دانلودها کلیک نمایید تا دانلود گردد.
مقایسه

توضیحات

مقاومت مصالح بیر و جانسون
مقاومت مصالح بیر و جانسون

جهت سفارش این فایل به تلگرام و یا واتساپ به شماره 09192303779 پیام دهید

نام کتاب پی دی اف : کتاب مقاومت مصالح بیر و جانسون
نام نویسنده : فردیناند پی بیر
ای راسل جانستون
جان تی دی ولف
مترجم : بهرام پوستی
موضوع : آموزش مقاومت مصالح
زبان : فارسی
ویژگی کتاب : مصور و کامل به همراه مسائل نمونه
تعداد صفحات : ۴۱۰ ص
ویرایش چهارم
حجم کتاب : ۵۱ مگابایت
فرمت فایل دانلودی : pdf

فهرست کتاب :

فهرست نمادها

فصل اول : مقدمه مفهوم تنش
مقدمه
مرور روش های استاتیک
تنش در عضوهای یک سازه
تحلیل و طراحی
بارگذاری محوری ؛ تنش قائم
تنش برشی
تنش تکیه گاهی در اتصالات
کاربرد تنش در تحلیل و طراحی سازه های ساده
روش حل مسائل
دقت عددی
تنش وارد بر صفحه مایلی که تحت بارگذاری محوری است
تنش تحت شرایط کلی بارگذاری ؛ مولفه های تنش
نکات طراحی
مرور و خلاصه فصل ۱

فصل دوم : تنش و کرنش _بارگذاری محوری
مقدمه
کرنش قائم تحت بارگذاری محوری
نمودار تنش _کرنش
تنش حقیقی و کرنش حقیقی
قانون هوک ، مدول الاستیسیته
مقایسه رفتار الاستیک و پلاستیک ماده
بارگذاری های تکراری ؛ خستگی
تغییر شکل عضو ها تحت بارگذاری محوری
مسائل نامعین استاتیکی
مسائل مربوط به تغییرات دما
نسبت پواسون
بارگذاری چند محوری ؛ قانون عمومی هوک
اتساع ؛ مدول کپه ای
کرنش برشی

توضیح بیشتر درباره تغییر شکل ها در بارگذاری محوری ؛ رابطه بین E , n , G
رابطه های تنش_کرنش برای مواد مرکب تقویت شده با تار
توزیع تنش و کرنش در بارگذاری محوری ؛ اصل سنت _ونانت
تمرکز تنش
تغییر شکل
تغییر شکل پلاستیک
تنش های باقیمانده

فصل سوم : پیچش
مقدمه
مقدمه ای درباره تنش در شفت
تغییر شکل در شفت دایره ای
تنش در ناحیه الاستیک
زاویه پیچش در ناحیه الاستیک
شفت های نامعین الاستیکی
طراحی شفت های انتقال قدرت
تمرکز تنش در در شفت های دایره ای
تغییر شکل پلاستیک در شفت های دایره ای
شفت های دایره ای الاستو پلاستیک
تنش های باقیمانده در شفت های دایره ای
پیچش عضوهای غیر دایره ای
شفت های توخالی جدار نازک

فصل چهارم : خمش خالص
مقدمه
عضو متقارن در خمش خالص
تغییر شکل عضو متقارن در خمش خالص
تنش و تغییر شکل در ناحیه الاستیک
تغییر شکل در مقطع عرضی
خمش عضوهایی که از مواد مختلف ساخته شده اند
تمرکز تنش
تغییر شکل پلاستیک
عضوهای الاستو پلاستیک
تغییر شکل پلاستیک عضوهایی که فقط یک صفحه تقارن دارند
تنش های باقیمانده

بارگذاری محوری خارج از مرکز در صفحه تقارن
خمش نامتقارن
حالت کلی بارگذاری محوری خارج از مرکز
خمش عضوهای خمیده

فصل پنجم : تحلیل و طراحی تیرها در خمش
مقدمه
نمودار برش و نمودار لنگر خمشی
روابط میان بار ، برش و لنگر خمشی
طراحی تیرهای منشوری تحت خمش
استفاده از توابع تکینی برای تعیین برش و لنگر خمشی در یک تیر
تیرهای غیرمنشوری

فصل ششم : تنش برشی در تیرها و عضوهای جدار نازک
مقدمه
برش وارد بر وجه افقی یک جزء از تیر
تنش تعیین برشی در تیرها
تنش برشی txy در انواع تیرها
توضیح بیشتر درباره توزیع تنش در یک تیر بار یک مستطیلی
نیروی برشی طولی وارد بر یک جزء تیر با شکل اختیاری
تنش برشی در عضوهای جدار نازک
تغییر شکل پلاستیک
بارگذاری نامتقارن در عضوهای جدار نازک ، مرکز برش

فصل هفتم : تبدیلات تنش و کرنش
مقدمه
تبدیل تنش صفحه ای
تنش های اصلی ؛ ماکزیمم تنش برشی
دایره مور برای تنش صفحه ای
حالت کلی تنش
کاربرد دایره مور برای تحلیل تنش سه بعدی

معیارهای تسلیم برای مواد نرم تحت تنش صفحه ای
معیارهای شکست برای مواد شکننده تحت تنش صفحه ای
تنش در مخزن های جدارنازک پرفشار
تبدیل کرنش صفحه ای
دایره مور براش کرنش صفحه ای
تحلیل سه بعدی کرنش
اندازه گیری های کرنش ، گلبرگ کرنش

فصل هشتم : تنش های اصلی در شرایط معین بارگذاری
مقدمه
تنش های اصلی در تیر
طراحی شفت های انتقال قدرت
تنش در بارگذاری های ترکیبی

فصل نهم : خیز تیرها
مقدمه
تغییر شکل تحت بارگذاری عرضی
معادله منحنی الاستیک
تعیین منحنی الاستیک از توزیع بار
تیرهای نامعین استاتیکی
استفاده از توابع تکینی برای تعیین شیب و خیز تیر
روش ترکیب
کاربرد اصل ترکیب برای تیرهای نامعین استاتیکی
قضایای لنگر مساحت
کاربرد قضایای لنگر مساحت برای تیر های طره ای و تیر با بارگذاری متقارن
نمدارهای جزء به جزء لنگر خمشی
کاربرد قضایای لنگر مساحت برای تیر با بارگذاری نامتقارن
خیز ماکزیمم
استفاده از قضایای لنگر مساحت برای تیرهای نامعین استاتیکی

فصل دهم : ستون ها
مقدمه
پایداری سازه ها
فرمول اویلر برای ستون های دو سر مفصلی
تعمیم فرمول اویلر برای ستون ها با سایر شرایط انتهایی
بارگذاری خارج از مرکز ؛ فرمول سکانت
طراحی ستون های تحت بار مرکزی
طراحی ستون های تحت بار خارج از مرکز

فصل یازدهم : روش های انرژی
مقدمه
انرژی کرنشی
چگالی انرژی کرنشی
انرژی کرنشی الاستیک برای تنش های قائم
انرژی کرنشی الاستیک برای تنش برشی
انرژی کرنشی برای حالت کلی تنش
بارگذاری ضربه ای
طراحی در بارهای ضربه ای
کار و انرژی در یک بار تنها
خیز تحت یک بار تنها با روش کار انرژی
کار و انرژی تحت چند بار
قضیه کاستیلیانو
تعیین خیز با استفاده از قضیه کاستیلیانو
سازه های نامعین استاتیکی

پیوست ها
ممان سطوح
خواص نوعی مواد صنعتی
خواص مقاطع فولادی نوردشده
خیز و شیب تیرها

About The Author