خرید بخورات

تومان 180,000

کانال تلگرام کتاب غریب  :  t.me/motbook

پیج اینستاگرام کتاب غریب :   instagram.com/ketabegharib

کانال تلگرامی فایل pdf نایاب  :  t.me/pdfmot

آی دی ثبت سفارش در تلگرام   :  t.me/majidnaserian

آی دی ثبت سفارش در پیام رسان بله  :  ble.ir/ketabegharib

 کانال ما در پیام رسان روبیکا  :  https://rubika.ir/motbook

مقایسه

توضیحات

خرید بخورات
خرید بخورات

خرید بخورات دو پک

محصول جدید کتاب غریب دو پک بخورات هر پک دارای سه بسته با شماره های ۱ ، ۲ و ۳ مقدار موجود در این بسته ها بر اساس سیارگان هفتگانه با اجازه اساتید علوم غریبه تهیه و مرتب شده است .

محتویات بخورات : صندل سرخ ، صندل سفید دارچینی ، سندروس ،فلفل سفید لوبان ، کندر اسپند تخم گشنیر کافور و … دستورالعمل و نحوه استفاده داخل پک موجود است

 

همه چیز درباره بخور ترکیبی کتاب غریب در هر پاکتی از این پک که سه تاست ، دارای نشان های ۱ و ۱۱ و ۱۱۱ می باشد ، نقش و مقدار اجزایی است که با مناسبت سیارگان هفت گانه با اجازه بزرگان مرتب گردیده است .

چنانچه سوختن به افق و طالع هر کس موافق می باشد .

اجزاء بخور : صندل سرخ ، صندل سفید ، دارچینی ، سندروس ، فلفل سفید ، لوبان ، کندر، اسپند ، تخم گشنیز ، کافور ، قرنفل ، مصطکی . دستورالعمل : برای رفع مضراتی که از اثرات نظر بد و نحوسات اعمال خبیثه و شیطانی و جادوگری های اشرار برای انسان یا حیوان یا فروشگاه و یا … اگر آن عوارض تازه معلوم شده باشد ، پاکت اول را روی آتش قرار دهید بطوری که مشتعل نشود ، بلکه بسوزد و فقط دود کند ، بوسیله ای دود آنرا زیاد کنید و یا پاکت را روی اسپند دود کن قرار دهید .

اگر آن عوارض از قبل باشد ، در سه روز صبح به ترتیب شماره بسوزانید و دود دهید ، اگر در شب شدت باشد در شب بسوزانید ، برای بیهوشی عارضی ، وضع حمل ، محافل عقد و عروسی یا مسافرات یکی بعد دیگری بصوزت پشت سرهم بسوزانید برای تب در نوبت سه روز و ترس در خواب سه شب وقت خواب بسوزانید . برای گشایش و فتوحات و رفع نحسی ها روز اول یا دوم یا سوم ماه قمری بسوزانید و دود دهند.

کانال تلگرام کتاب غریب  :  t.me/motbook

پیج اینستاگرام کتاب غریب :   instagram.com/ketabegharib

کانال تلگرامی فایل pdf نایاب  :  t.me/pdfmot

آی دی ثبت سفارش در تلگرام   :  t.me/majidnaserian

آی دی ثبت سفارش در پیام رسان بله  :  ble.ir/ketabegharib

 کانال ما در پیام رسان روبیکا  :  https://rubika.ir/motbook

About The Author