کتاب مدیریت یک دقیقه ای

تومان 20,000

نام کتاب : مدیریت یک دقیقه ای
نام نویسنده : دکتر اسپنسر جانسون
مترجم : بهناز پیاده
موضوع : مدیریت و موفقیت
تعداد صفحات : ۹۶ ص
سال چاپ : ۱۳۸۴ شمسی
وضعیت کتاب : نو
قیمت : ۲۰ هزار تومن

مقایسه

توضیحات

کتاب مدیریت یک دقیقه ای
کتاب مدیریت یک دقیقه ای

نام کتاب : مدیریت یک دقیقه ای
نام نویسنده : دکتر اسپنسر جانسون
مترجم : بهناز پیاده
موضوع : مدیریت و موفقیت
تعداد صفحات : ۹۶ ص
سال چاپ : ۱۳۸۴ شمسی
وضعیت کتاب : نو
قیمت : ۲۰ هزار تومن