خرید

کتاب خداوند الموت

تومان 140,000 تومان 95,000

مقدمه :

کتابی که اینک بشما تقدیم میشود ، حاوی یک دوره از تاریخ ایران است که تا امروز تصور میکردیم بر آن دوره وقوف کامل داریم. ولی بعد از خواندن این کتاب متوجه میشویم که قسمتی از وقایع و اخبار آن دوره برما مجهول بوده است.

همانطور که در این کتاب میخوانیم ، مبدا تاریخ فرقه اسماعیلیه بر ما معلوم نیست و ما از زمانی از تاریخ فرقه اسماعیلیه اطلاعی صحیح در دست داریم که خلافت فاطمی ها در شمال آفریقا تثبیت شد. بطوریکه در این کتاب میخوانیم ، بعد از اینکه هلاکو بر قلاع اسماعیلیه مستولی گردید تمام آثار مکتوب ، که در آن قلاع بود از بین رفت و هر زمان که حکومت های وقت بر یک قلعه اسماعیلی مستولی می شدند ، هر کتاب و نوشته ای را که مربوط به مذهب اسماعیلی بود از بین می بردند . معهذا آنچه از مورخان شرق و غرب بجا مانده ، نشان میدهد که مذهب اسماعیلی در دوره حسن صباح و جانشین های او رواج داشته است.

خواننده وقتی این کتاب را برای خواندن بدست گرفت و تعدادی از صفحات را خواند ، میفهمد که برای نوشتن این کتاب زحمت کشیده اند . هر قدر که پیش میرود علاقه اش برای خواندن فصل های دیگر زیادتر میشود و بعد از اینکه کتاب را به پایان رسانید در میابید که کتاب ( خداوند الموت) از جمله کتاب هایی است که هرکس یکبار آنرا بخواند . مضامین اصلی کتاب را هرگز فراموش نخواهد کرد وتا پایان عمر ، آن مضامین و اسم بعضی از قهرمانان کتاب در حافظه اش باقی خواهد ماند.

 

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه

توضیحات

خرید کتاب خداوند الموت

کتاب خداوند الموت
کتاب خداوند الموت

نام کتاب : خداوند الموت حسن صباح
نام نویسنده : پل آمیر
مترجم : ذبیح الله منصوری
موضوع : تاریخی قدیمی
تعداد صفحات : ۷۷۶ ص
سال چاپ : کپی از سال ۱۳۶۲ شمسی ، انتشارات جاویدان
وضعیت کتاب : نو ، جلد گالینگور
قیمت روی جلد : ۱۴۰ هزار تومان
قیمت ما : ۹۵ هزار تومان

مقدمه :

کتابی که اینک بشما تقدیم میشود ، حاوی یک دوره از تاریخ ایران است که تا امروز تصور میکردیم بر آن دوره وقوف کامل داریم. ولی بعد از خواندن این کتاب متوجه میشویم که قسمتی از وقایع و اخبار آن دوره برما مجهول بوده است.

همانطور که در این کتاب میخوانیم ، مبدا تاریخ فرقه اسماعیلیه بر ما معلوم نیست و ما از زمانی از تاریخ فرقه اسماعیلیه اطلاعی صحیح در دست داریم که خلافت فاطمی ها در شمال آفریقا تثبیت شد. بطوریکه در این کتاب میخوانیم ، بعد از اینکه هلاکو بر قلاع اسماعیلیه مستولی گردید تمام آثار مکتوب ، که در آن قلاع بود از بین رفت و هر زمان که حکومت های وقت بر یک قلعه اسماعیلی مستولی می شدند ، هر کتاب و نوشته ای را که مربوط به مذهب اسماعیلی بود از بین می بردند . معهذا آنچه از مورخان شرق و غرب بجا مانده ، نشان میدهد که مذهب اسماعیلی در دوره حسن صباح و جانشین های او رواج داشته است.

خواننده وقتی این کتاب را برای خواندن بدست گرفت و تعدادی از صفحات را خواند ، میفهمد که برای نوشتن این کتاب زحمت کشیده اند . هر قدر که پیش میرود علاقه اش برای خواندن فصل های دیگر زیادتر میشود و بعد از اینکه کتاب را به پایان رسانید در میابید که کتاب ( خداوند الموت) از جمله کتاب هایی است که هرکس یکبار آنرا بخواند . مضامین اصلی کتاب را هرگز فراموش نخواهد کرد وتا پایان عمر ، آن مضامین و اسم بعضی از قهرمانان کتاب در حافظه اش باقی خواهد ماند.