خرید

کتاب تئوری انتخاب

تومان 70,000 تومان 45,000

توضیحات مختصر کتاب :

همه روانشناسان و متخصصات برجسته دنیا این کتاب را خوانده و به دیگران توصیه میکنند:

گلاسر کتاب خود را اینگونه آغاز میکند :”اکثر مردم دنیا که مشکلات پایه ای گرسنگی ، بیماری یا فقر را ندارند ، در جواب سوال « چطوری؟» خواهند گفت :«من آدم بدبختی هستم .» و تقریبا همه آنها شخص دیگری را عامل این بدبختی معرفی میکنند . حال اینکه خودشان این بدبختی را انتخاب کرده اند.”

در این کتاب ویلیام گلاسر به تحلیل و بررسی کلیه رفتارهای انسان میپردازد و معتقد است که انسان و نوع انتخاب هایش سرمنشا تمامی بدبختی ها و خوشبختی های اوست . انسان مسئول تمامی انتخاب ها و رفتارهای خودش است و نمیتواند هیچکس جز خودش را کنترل کند. افراد با انتخاب رفتارهایشان شروع به ارضا نیازهای فطری خود میکنند . این نیازها عبارتند از : نیاز به بقا و زنده ماندن : شغل ،خانه ، نیازهای جنسی و…

این کتاب درنهایت با مطرح کردن نیازهای ضروری انسان و انتخاب های موثر این نیازها که منجر به لذت همراه با شادی انتخاب های شماست را رقم می زند، پس این کتاب را بخوانید و برای همیشه به خاطر بسپارید.

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه

توضیحات

خرید کتاب تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر

کتاب تئوری انتخاب
کتاب تئوری انتخاب

کتاب تئوری انتخاب

نام نویسنده : دکتر ویلیام گلسر
مترجم : بهناز همتی ( بهترین ترجمه)
موضوع : روانشناسی نوین آزادی شخصی ، دریچه ای به آرامش ، لذت و آزادی شخصی
تعداد صفحات : ۴۰۰ ص
سال چاپ : ۱۳۹۸ شمسی
وضعیت کتاب : نو
قیمت روی جلد : ۷۰ هزار
قیمت خرید از ما : ۴۵ هزار تومان

انتشارات شیرمحمدی

فهرست کتاب :

بخش اول : نظریه

 • ما به یک روانشناسی جدید نیاز داریم
 • نیازهای اساسی و احساسات
 • دنیای کیفی
 • رفتار کلی
 • تفاهم شخصیت ها و وزن نیازها
 • مغایرت و واقعیت درمانی
 • خلاقیت

بخش دوم : عملکرد

 • عشق و ازدواج
 • اعتماد و خانواده
 • تعلیم آموزش و پرورش مدارس کیفی
 • نظریه انتخاب در محیط کار

بخش سوم : کاربرد

 • جامعه کیفی
 • تعریف مجدد آزادی

توضیحات مختصر کتاب :

همه روانشناسان و متخصصات برجسته دنیا این کتاب را خوانده و به دیگران توصیه میکنند:

گلاسر کتاب خود را اینگونه آغاز میکند :”اکثر مردم دنیا که مشکلات پایه ای گرسنگی ، بیماری یا فقر را ندارند ، در جواب سوال « چطوری؟» خواهند گفت :«من آدم بدبختی هستم .» و تقریبا همه آنها شخص دیگری را عامل این بدبختی معرفی میکنند . حال اینکه خودشان این بدبختی را انتخاب کرده اند.”

در این کتاب ویلیام گلاسر به تحلیل و بررسی کلیه رفتارهای انسان میپردازد و معتقد است که انسان و نوع انتخاب هایش سرمنشا تمامی بدبختی ها و خوشبختی های اوست . انسان مسئول تمامی انتخاب ها و رفتارهای خودش است و نمیتواند هیچکس جز خودش را کنترل کند. افراد با انتخاب رفتارهایشان شروع به ارضا نیازهای فطری خود میکنند . این نیازها عبارتند از : نیاز به بقا و زنده ماندن : شغل ،خانه ، نیازهای جنسی و…

این کتاب درنهایت با مطرح کردن نیازهای ضروری انسان و انتخاب های موثر این نیازها که منجر به لذت همراه با شادی انتخاب های شماست را رقم می زند، پس این کتاب را بخوانید و برای همیشه به خاطر بسپارید.