خرید

کتاب بنویسید تا اتفاق بیفتد

تومان 44,000 تومان 35,000

فهرست کتاب بنویسید تا اتفاق بیفتد:

 • فصل اول : بنویسید تا اتفاق بیفتند
 • فصل دوم : بدانید چه میخواهید : تعیین هدف
 • فصل سوم : جمع آوری نظریه ها صتدوق پیشنهادها برای مغز
 • فصل چهارم : آماده دریافت باشید
 • فصل پنجم :بررسی ترس ها و احساسات
 • فصل ششم: نوشتن تا رسیدن به نتیجه
 • فصل هفتم : ساده گرفتن کار و فهرست کردن
 • فصل هشتم : تمرکز روی نتیجه
 • فصل نهم : تغییر محیط خود رفتن کنار آب برای نوشتن
 • فصل دهم : فهرست روزانه تهیه کنید
 • فصل یازدهم : متهد شدن
 • فصل دوازدهم : روی هم چیدن اهداف
 • فصل سیزدهم :یک گروه تشکیل دهید چه چیزی و چه زمانی
 • فصل چهاردهم  : به دست گرفتن ابتکار عمل
 • فصل پانزدهم :نوشتن نامه ای به خدا
 • فصل شانزدهم : معنای مقاومت
 • فصل هفدهم : مراسم آیینی
 • فصل هجدهم : رها کردن، ایجاد تعادل
 • فصل نوزدهم : شکرگزاری
 • فصل بیستم : مدیریت بحران
 • سخن آخر

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه

توضیحات

خرید کتاب بنویسید تا اتفاق بیفتد

کتاب بنویسید تا اتفاق بیفتد
کتاب بنویسید تا اتفاق بیفتد

نام کتاب : بنویسید تا اتفاق بیفتد
نام نویسنده :هنریت آن کلاوسر
مترجم : مینا دهباشی
موضوع : موفقیت
تعداد صفحات : ۲۲۴ ص
سال چاپ : ۱۳۹۸ شمسی
وضعیت کتاب : نو
قیمت روی جلد : ۴۴ هزار تومان
قیمت خرید ازما : ۳۵ هزار تومان

فهرست کتاب بنویسید تا اتفاق بیفتد:

 • فصل اول : بنویسید تا اتفاق بیفتند
 • فصل دوم : بدانید چه میخواهید : تعیین هدف
 • فصل سوم : جمع آوری نظریه ها صتدوق پیشنهادها برای مغز
 • فصل چهارم : آماده دریافت باشید
 • فصل پنجم :بررسی ترس ها و احساسات
 • فصل ششم: نوشتن تا رسیدن به نتیجه
 • فصل هفتم : ساده گرفتن کار و فهرست کردن
 • فصل هشتم : تمرکز روی نتیجه
 • فصل نهم : تغییر محیط خود رفتن کنار آب برای نوشتن
 • فصل دهم : فهرست روزانه تهیه کنید
 • فصل یازدهم : متهد شدن
 • فصل دوازدهم : روی هم چیدن اهداف
 • فصل سیزدهم :یک گروه تشکیل دهید چه چیزی و چه زمانی
 • فصل چهاردهم  : به دست گرفتن ابتکار عمل
 • فصل پانزدهم :نوشتن نامه ای به خدا
 • فصل شانزدهم : معنای مقاومت
 • فصل هفدهم : مراسم آیینی
 • فصل هجدهم : رها کردن، ایجاد تعادل
 • فصل نوزدهم : شکرگزاری
 • فصل بیستم : مدیریت بحران
 • سخن آخر

مقدمه :

کاتب مصری لبه شومینه اتاقم چهار زانو نشسته است ؛ یک مجسمه سنگی که سال ها پیش از سفر قاهره همراه خودم سوغات آورده ام . کاغذ را روی پایش گذاشته و قلم در دست دارد . چشمانش طوری به دوردست خیر شده که گویی آینده را میبیند . این مجسمه نماد موضوعی است که کتاب به آن میپردازد . در نظر مردمان مصر باستان هر آنچه نگاشته میشد ، به حقیقت می پیوست.

من چه کسی هستم ؟ (نویسنده)

من دکترای ادبیات انگلیسی دارم و در دانشگاه های نیویورک ، لوس آنجلس ، سیاتل و لث بریج واقع در ایالت آبرتای کانادا ندریس کرده ام . اولین کتابم با نام با هردو طرف مغزت بنویس به مشکلات طفره رفتن و اضطراب و دلسردی در نوشتن میپردازد و شرح میدهد که چگونه دو مقوله نوشتن و ویرایش را از یکدیگر کاملا جدا بدانید . همچنین به شما می آموزد که اول بنویسید ، سپس جملات خود را صیغل دهید و در نهایت کل متن را جلا دهید  و نه اینکه هردو کار را همزمان انجام دهید . در وجود شما منتقدی وجود دارد که شمارا از نوشتن منع میکند .