دانلود کتاب گنجینه عملیات طلسمی

تومان 10,000

نام کتاب پی دی اف : کتاب گنجینه عملیات طلسمی اردویی
نام نویسنده : سید فضل حسین
موضوع : علوم غریبه
موکلان‌حروف
جدول موکلات سبعه سیارگان
جدول موکلات اربعه عناصر
موکلین هر ستاره
حروف ابجد
جدول ساعات و حالات روز و شب
تعویذات دوستی و زبان بند
تعویذات خاکی
انواع تسخیر همزاد
طلسم‌حکیم بوعلی سینا
دفع آسیب جن و پری

زبان : اردویی
تعداد صفحات : ۱۱۴ ص
حجم کتاب : 88 مگابایت
فرمت فایل دانلودی : pdf
قیمت : 10 هزار تومان

مقایسه

توضیحات

دانلود کتاب گنجینه عملیات طلسمی
دانلود کتاب گنجینه عملیات طلسمی

دانلود کتاب گنجینه عملیات طلسمی

نام کتاب پی دی اف : کتاب گنجینه عملیات طلسمی اردویی
نام نویسنده : سید فضل حسین
موضوع : علوم غریبه
موکلان‌حروف
جدول موکلات سبعه سیارگان
جدول موکلات اربعه عناصر
موکلین هر ستاره
حروف ابجد
جدول ساعات و حالات روز و شب
تعویذات دوستی و زبان بند
تعویذات خاکی
انواع تسخیر همزاد
طلسم‌حکیم بوعلی سینا
دفع آسیب جن و پری

زبان : اردویی
تعداد صفحات : ۱۱۴ ص
حجم کتاب : 88 مگابایت
فرمت فایل دانلودی : pdf
قیمت : 10 هزار تومان

فهرست عناوین کتاب گنجینه عملیات طلسمی

کتابی دارای ۳۹باب هست در مورد کتاب گنجینه عملیات طلسمی به خصوص کتابی در زمینه تسخیر همزاد میباشد و انواع روش تسخیر همزاد خود شخص در کتاب گنجینه عملیات طلسمی

باب اول:سوگند یعنی چه

باب دوم: نام های خداوند و نام موکلین انها

باب سوم:موکلات حروف ادمی

باب چهارم:بروج

باب پنجم:نام فرشتگان موکلین

باب شیشم:ستارگان

باب هفتم:بخورات

باب هشتم:سر حروف ادمی

باب نهم:قاعده طالع

باب دهم:در بیان طالع بروج

باب یازدهم:دربیان طبع دوازده ماه

باب سیزدهم:در بیان نیک و بد

باب چهاردم و پانزدهم :ساعات شب و روز

باب هفدهم :طریق تعویذات

باب هیجدهم:تعویذات

باب نوزدهم :تعویذات بادی

باب بیستم:تعویذات ابی

باب بیست یکم:تعویذات خاکی

باب بیست دوم :محبت خوردنی

باب بیست سوم:محبت با سنگها

..

باب سی ششم:تسخیرات همزاد

کانال تلگرامی دانلود پی دی اف علوم غریبه : t.me/pdfmot