دانلود کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان

تومان 10,000

قسمتی از متن کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان :

آليستر كرولي در كتاب کلید گمشده حضرت سلیمان به معرفي شياطيني پرداخته است كه ساحران و جادوگران از آنها براي انجام مقاصد شيطاني خود استفاده كرده و يا آنها را مورد پرستش قرار مي دهند. اين هفتاد و دو شیظان همان شياطين طرشده ای هستند كه حضرت سليمان آنها را به غل و زنجير كشيد. هر نوع فتنه و فسادي كه در دنياي امروز رخ مي دهد بنوعي به اين هفتاد و دو ديو و سپاهيان آنها ارتباط دارد .
هيچ سحري در دنيا انجام نشده مگر پاي قدرت شيطاني يكي از اين ۷۲ پليد در ميان بوده است. خسارات بسيار زيادي از اين ۷۲ پليد در طول تاريخ به بار آمده است. شيطان مالك هيچ چيزي در عالم نيست حتي مالك نام خود نيز نمي باشد .

همه چيز ملك خداوند است و هيچ چيزي در عالم رخ نمي دهد مگر به قدرت او. آنهاي كه براي پيش برد مقاصد خود به اين ۷۲ ديو متوسل مي شوند سخت بر گمراهي خودافزوده اند . آنها نيستند در اين عالم مگر براي امتحان بشر.

در معناي اين جمله با دقت تفكر كنيد:

۴۳۲۱ پيامبر بر بني اسرائيل مبعوث شد، آنها هدايت نيافتند، چون پدري نبود كه آنها را هدايت كند. معناي پدر چيست؟ ابوبكر از دنيارفت، نقطه از نور ديد، بسوي نور دويد، هرچه مي دويد به نور نمي رسيد، محمد آمد با ظرفي پر از شير، اگر ابوبكر از آن شير نمي نوشيد هرگز به نور نمي رسيد (درك اين معني نمي كنند مگر اهل دل).

شياطيني كه حضرت سليمان آنها را به و قل و زنجير كشيد.
در كتاب کلید سلیمان (کلید گمشده سلیمان )جن ها (شياطين ) خبيثی كه از آغاز خلقت بشر از آسمان به روي زمين سقوط كرده اند معرفي شده اند كه تمامي آنها براي انسان مضر بوده و هستند. اينها همان شياطيني هستند كه به فرمان حضرت سليمان به قول و زنجير كشيده شده و پس از مرگ ايشان آزاد شده و تا به امروز با سپاه خود مشغول گمراه كردن انسانها هستند.
درواقع تمامي قدرتهاي شيطاني ساحران و جادوگران از اين ۷۲ شيطان منشاء گرفته است.

مقایسه

توضیحات

دانلود کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان
دانلود کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان

دانلود کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان

نام کتاب پی دی اف : کلید گمشده حضرت سلیمان
نام نویسنده : آلیستر کرولی
موضوع : متافیزیک
زبان : فارسی
تعداد صفحات : ۹۰ صفحه مصور و رنگی
حجم کتاب : ۵ مگابایت
فرمت فایل دانلودی : pdf
قیمت : 10 هزار تومان

قسمتی از متن کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان :

آليستر كرولي در كتاب کلید گمشده حضرت سلیمان به معرفي شياطيني پرداخته است كه ساحران و جادوگران از آنها براي انجام مقاصد شيطاني خود استفاده كرده و يا آنها را مورد پرستش قرار مي دهند. اين هفتاد و دو شیظان همان شياطين طرشده ای هستند كه حضرت سليمان آنها را به غل و زنجير كشيد. هر نوع فتنه و فسادي كه در دنياي امروز رخ مي دهد بنوعي به اين هفتاد و دو ديو و سپاهيان آنها ارتباط دارد .

هيچ سحري در دنيا انجام نشده مگر پاي قدرت شيطاني يكي از اين ۷۲ پليد در ميان بوده است. خسارات بسيار زيادي از اين ۷۲ پليد در طول تاريخ به بار آمده است. شيطان مالك هيچ چيزي در عالم نيست حتي مالك نام خود نيز نمي باشد .

همه چيز ملك خداوند است و هيچ چيزي در عالم رخ نمي دهد مگر به قدرت او. آنهاي كه براي پيش برد مقاصد خود به اين ۷۲ ديو متوسل مي شوند سخت بر گمراهي خودافزوده اند . آنها نيستند در اين عالم مگر براي امتحان بشر.

در معناي اين جمله با دقت تفكر كنيد:

۴۳۲۱ پيامبر بر بني اسرائيل مبعوث شد، آنها هدايت نيافتند، چون پدري نبود كه آنها را هدايت كند. معناي پدر چيست؟ ابوبكر از دنيارفت، نقطه از نور ديد، بسوي نور دويد، هرچه مي دويد به نور نمي رسيد، محمد آمد با ظرفي پر از شير، اگر ابوبكر از آن شير نمي نوشيد هرگز به نور نمي رسيد (درك اين معني نمي كنند مگر اهل دل).

شياطيني كه حضرت سليمان آنها را به و قل و زنجير كشيد.

در كتاب کلید سلیمان (کلید گمشده سلیمان )جن ها (شياطين ) خبيثی كه از آغاز خلقت بشر از آسمان به روي زمين سقوط كرده اند معرفي شده اند كه تمامي آنها براي انسان مضر بوده و هستند. اينها همان شياطيني هستند كه به فرمان حضرت سليمان به قول و زنجير كشيده شده و پس از مرگ ايشان آزاد شده و تا به امروز با سپاه خود مشغول گمراه كردن انسانها هستند.
درواقع تمامي قدرتهاي شيطاني ساحران و جادوگران از اين ۷۲ شيطان منشاء گرفته است.