جزوه معادلات دیفرانسیل دانشگاهی

تومان 8,000

فصل اول : معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
۱.معادلات تفکیک پذیر
۲.معادلات همگن و معادلات قابل تبدیل به همگن
۳.معادلات کامل و غیرکامل
۴.معادلات خطی مرتبه اول
۵.معادله برنولی
۶.معادلات مرتبه اول در حالت خاص (کلرو _لاگرانژ)
۷.مسیرهای قائم و متعامد

فصل دوم : معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم
۱.حل معادلات دیفرانسیل همگن با ضرائب ثابت
۲.روش های پیدا کردن جواب خصوصی معادلات مرتبه دوم غیرهمگن با ضرایب ثابت ( ضرایب معین ، تغییر پارامتر ، اپراتور معکوس )
۳.حل معادلات مرتبه دوم غیر همگن در حالت کلی با داشتن یک جواب خصوصی
۴.معادله اویلر
۵.معادلات مرتبه دوم در حالت خاص و معادلات با مراتب بالاتر

فصل سوم : سری ها
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با استفاده از سری های توانی حول نقطه x=0

فصل چهارم : تبدیلات لاپلاس
۱.فرمول ها و قضایای مهم مربوط به تبدیلات لاپلاس و لاپلاس معکوس
۲.حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال با استفاده از تبدیلات لاپلاس

مقایسه

توضیحات

جزوه معادلات دیفرانسیل دانشگاهی
جزوه معادلات دیفرانسیل دانشگاهی
نام درس : جزوه معادلات دیفرانسیل دانشگاهی
نام مدرس : دکتر طاهری
موضوع : آموزش کامل دروس معادلات دیفرانسیل دانشگاهی
فصل اول : معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
۱.معادلات تفکیک پذیر
۲.معادلات همگن و معادلات قابل تبدیل به همگن
۳.معادلات کامل و غیرکامل
۴.معادلات خطی مرتبه اول
۵.معادله برنولی
۶.معادلات مرتبه اول در حالت خاص (کلرو _لاگرانژ)
۷.مسیرهای قائم و متعامدفصل دوم : معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم
۱.حل معادلات دیفرانسیل همگن با ضرائب ثابت
۲.روش های پیدا کردن جواب خصوصی معادلات مرتبه دوم غیرهمگن با ضرایب ثابت ( ضرایب معین ، تغییر پارامتر ، اپراتور معکوس )
۳.حل معادلات مرتبه دوم غیر همگن در حالت کلی با داشتن یک جواب خصوصی
۴.معادله اویلر
۵.معادلات مرتبه دوم در حالت خاص و معادلات با مراتب بالاتر

فصل سوم : سری ها
حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با استفاده از سری های توانی حول نقطه x=0

فصل چهارم : تبدیلات لاپلاس
۱.فرمول ها و قضایای مهم مربوط به تبدیلات لاپلاس و لاپلاس معکوس
۲.حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال با استفاده از تبدیلات لاپلاس
زبان : فارسی
ویژگی کتاب : در این جزوه فصل اول دارای ۹۷ مثال ، فصل دوم ۶۰ مثال ، فصل سوم ۶ مثال و در فصل چهارم ۴۷ مثال حل شده است
و در مجموع ۲۱۰ مثال حل شده وجود دارد .
تعداد صفحات :۱۸۲ ص
سال تهیه : بهمن ۹۴ شمسی
حجم کتاب : ۳۱ مگابایت
فرمت فایل دانلودی : pdf
قیمت : 8 هزار تومان