جزوه مدار الکتریکی 2

تومان 7,000

نام جزوه : جزوه درس مدار الکتریکی 2
موضوع : گروه مهندسی برق
مطالب :
عناصر تزویج (سلف های تزویج شده)
گراف ها و قضیه تلگان
تجزیه و تحلیل گره و مش
تجزیه و تحلیل حلقه و کات ست
معادلات حالت
فرکانس های طبیعی
پاسخ فرکانسی
قضایای شبکه
توابع شبکه
دو قطبی ها
منابع :
نظریه ی اساسی مدارها و شبکه ها از ارنست کو
تحلیل مهندسی مدار از ویلیام هیتزبان : فارسی
ویژگی کتاب : دست نویس
تعداد صفحات : ۱۳۲ ص
حجم کتاب : ۱۱ مگابایت
فرمت فایل دانلودی : pdf
قیمت : 7 هزار تومان

مقایسه

توضیحات

نام جزوه : جزوه درس مدار الکتریکی 2
موضوع : گروه مهندسی برق

جزوه مدار الکتریکی 2
جزوه مدار الکتریکی 2

مطالب :
عناصر تزویج (سلف های تزویج شده)
گراف ها و قضیه تلگان
تجزیه و تحلیل گره و مش
تجزیه و تحلیل حلقه و کات ست
معادلات حالت
فرکانس های طبیعی
پاسخ فرکانسی
قضایای شبکه
توابع شبکه
دو قطبی ها

منابع :
نظریه ی اساسی مدارها و شبکه ها از ارنست کو
تحلیل مهندسی مدار از ویلیام هیتزبان : فارسی
ویژگی کتاب : دست نویس
تعداد صفحات : ۱۳۲ ص
حجم کتاب : ۱۱ مگابایت
فرمت فایل دانلودی : pdf
قیمت : 7 هزار تومان